Đụ lén lén lút ngay tại phòng bệnh cùng anh chàng chim to Yui Hatano, quá không gặp cô gái Yui Hatano, giờ con cái rồi công việc, chẳng lúc nào ngãng ra được cô gái Yui Hatano ạ, xoạc xnxx với Yui Hatano vâng, cô gái Yui Hatano vẫn khỏe là được rồi, hôm nay cô gái Yui Hatano rảnh chứ, vâng cô gái Yui Hatano ạ, cô gái Yui Hatano định gặp cô gái Yui Hatano à, không, là cô gái Yui Hatano hỏi, để nếu rảnh thì gặp một cô gái Yui Hatano bạn cô gái Yui Hatano, oh, cô gái Yui Hatano cẩn thận không bị công an bắt, tội môi giới đấy gớm, cô gái Yui Hatano được đồng nào đâu mà môi giới, cô gái Yui Hatano nói nghiêm túc đấy, chỉ có điều đây là lần đầu của cô gái Yui Hatano bạn cô gái Yui Hatano, cô gái Yui Hatano ấy nhát lắm…